Na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru ACIMSI Centra za rodne studije bio je organizovan doktorski program, na kojem su se u periodu od 2003-2020. obrazovale studentkinje i studenti iz regiona i iz Srbije. Ovde se nalazi spisak odbranjenih disertacija na temu roda i rovne ravnopravnosti koji nije konačan.

NA ACIMSI CENTRU ZA RODNE STUDIJE UNS

- Kosana Beker, Višestruka diskriminacija žena u Srbiji i odabranim državama EU (2019)
- Karolina Lendák-Kabók, Status of women from national minorities in the Serbian higher education system, (2019)
- Sanja Kojić-Mladenov, Diskursi o rodu u umetnosti, (2018)
  (objavljena knjiga Skok i zaron: diskursi o rodu u umetnosti)
- Zorana Antonijević, Urodnjavanje javnih politika u Srbiji 2000‒2014, (2018)
- Ervina Dabižinović, Diskursi o ženama Boke Kotorske, (2018)
- Margareta Bašaragin, Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica... (2017)
  (objavljena knjiga Rod, kultura i diskurs razgovora u razredu)
- Marija Tir Borlja, Анализа дискурса разговора у суду: судија – (оп)тужени (2016)
  (objavljena knjiga Razgovor u sudu: Sudija - (op)tuženi
- Jelena Višnjić, Rodna analiza teksta u online štampanim medijima u Srbiji, (2016)
- Jelena Stefanović, Rodni stereotipi u romanima lektire drugog ciklusa osnovne škole, (2016)
- Uglješa Belić, Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta (2016)
  (objavljena knjiga Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta)
- Slobodan Vasić, Rodni identiteti u intersekciji sa etničkim i religijskim, (2016)
- Ana Klem Aksentijević, Rod i profesija u umetnosti, (2015)
- Slavica Denić, Rodni identiteti i interkulturalnost (2014)
  (objavljena knjiga Rodni identiteti i interkulturalnost)
- Jelena Milinović, Žene u svetu liderstva - karakteristike i perspektive u BiH, (2014)
- Nataša Kostadinović, Rodna analiza tekstova u pisanim medijima o kompozitorkama Srbije, (2014)
- Nina Bosankić, Žene vehabije u Bosni i Hercegovini, (2012)
- Natalija Petrić, Suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u porodici u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, (2012)
- Jelisaveta Blagojević, Teorijski doprinos rodnim studijama: diskursi o identitetu, razlici i drugosti, (2006)

NA DRUGIM FAKULTETIMA I UNIVERZITETIMA

- Ivana Pantelić, Jovanka Broz i srpska javnost od 1952. do 2013. godine