- Literatura: Rodno odgovorno budžetiranje
- Ekonomija brige u vreme pandemije COVID-19 i mera za njeno sprečavanje u Srbiji (2020)
- Tanja Ignjatović, Socijalna politika u Srbiji, sagledano iz rodne i perspektive zena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja (2020)
- Grupa autorki, Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora (2016)
- Andrea Ratković, Percepcije drugog kao drugačijeg (2016)
- Monja Šuta-Hibert, Rodni stereotipi: zvuči poznato (2015)
- Zorica Siročić i Leda Sutlović, Širenje područja političkog - novi pogledi na političku participaciju žena (2013)
- Jasenka Kodrnja, Svenka Savić, Svetlana Slapšak Kultura, drugi, žene (2010)
- Lydia Sklevicky, Konji, žene, ratovi (1996)

- Jovana Mihajlović Trbovc (ed.), Naše znanstvenice. Kako so ženske soustvarjale znanost v Jugoslavij (2023)