Igra i ples su domeni u kojima se u poslednjih nekoliko decenija događaju izrazite promene i inovacije kada je u pitanju rodna problematika: kakva je uloga žene u klasičnim baletima, kakva u modernoj igri i plesu, a sa fokusom na događanjima u Vojvodini. Svenka Savić, profesorka emerite, je na tu temu izdala 4 knjige: Pogled u nazad (2007), 55 godina Baletske škole u Novom Sadu (2006), Erika Marjaš (2018) i Žarko Milenković i Mirjana Matić (2019).

Promocija: Žarko Milenković i Mirjana Matić (foto)
Promocija: Žarko Milenković i Mirjana Matić
Promocija knjige „Erika“ u Subotici
Promocija knjige „Erika“
Promocija knjige „Erika“ u Beogradu
Promocija knjige „Erika Marjaš“ (video)

Literatura:
- Vera Obradović, Humanističke ideje Sonje Vukićević u koreodramama.
-
 Vera Obradović Ljubinković, Koreodrama u Srbiji u 20. i 21. veku, rodna perspektiva, 2016.