Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro

Feminističke studije invalidnosti   

Dr Margareta Bašaragin

Primena znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju   

  Prof. emerita Svenka Savić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 27. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Mr Veronika Mitro je diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na ACIMSI Centru za rodne studije (mentorka Vera Vasić), dugogodišnja saradnica u ŽSI (1997-2008) na projektu Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče. Zaposlena u Udruženju „Iz kruga Vojvodina“, Novi Sad.

Svjetlana Timotić je diplomirala srpsku književnost na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Osnivačica i izvršna direktorica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …Iz kruga ...Vojvodina, Novi Sad. Autorka i urednica niza publikacija koje tematizuju položaj žena sa invaliditetom. Dobitnica je priznanja za hrabrost fondacije Žene imaju krila (2015) i priznanja za toleranciju Fondacije Plavi Dunav (2015).

Prof. emerita Svenka Savić, koordinatorka ŽSI, Novi Sad (od 1997). Diplomirala (1964) i magistrirala (1969) na Filozofskom fakultetu (Odsek za južnoslovenske jezike) UNS, doktorirala  na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za psihologiju) UB u Beogradu (1997). Redovna profesorka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Psiholingvistika (od 1988). Uvela nove interdisciplinarne predmete (Analiza diskursa, Psiholingvistika, Rod i jezik, Feministička teologija, Romologija i dr). Rukovodila je dugogodišnjim projektom „Psiholingvistička istraživanja“ na Fil. Fak. UNS na kojem je formiran Novosadski korpus razgovornog (srpskog) jezika.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.