U okviru trećeg ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" u Subotici 20. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici održana su dva predavanja.

Profesorka dr Viktorija Aladžić je u predavanju "Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku" prikazala i analizirala prostor u Subotici koji su tokom 19. veka, a i kasnije bili namenjeni ženama, organizovani ili stvarani od strane žena, kao i ulogu žena vezana za određene prostore,

Predavanjem dr Margareta Bašaragin "O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom" je prikazala koncept životne priče na primeru razgovora sa subotičkom vizuelnom umetnicom - Editom Kadirić.

Edita Kadirić, vizulena umetnica, govorila je o umetničkom procesu i motivima svoga stvaralašta.

M. Bašaragin

N. Filipović, N. Kostadinović, N. Rodić Botte, V. Aladžić, D. Kašaš, M. Bašaragin, E. Kadirić, M. Mileusnić, D. Mrkić, H. Varga, A. Marijanušić, B. Dronjić

Foto: N. Tonković