Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

mr Tatjana Kiš Čegar

Znamenite žene pozorišne scene Subotice   

dr Iskra Vuksanović

Romske umetnice (poreklom) iz Vršca: Divna Kostić, Gordana Jovanović, Dragica Kaldaraš   

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 1. jul 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Mr Tatjana Čegar Kiš je magistrirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru, UNS, zaposlena u Narodnom pozorištu (Narodnom kazalištu / Népszínház) u Subotici kao producentkinja marketinga

Dr Iskra Vusanović doktorirala Rodne studije na UCIMSI, UNS (Antikolonijalizam i rod: analiza dela romskih književnica Gordane Đurić, Desanke Ranđelović, Jelene Savić, Hedine Tahirović Sijerčić, 2023 Završila Školu romologije, UNS (2015/2016) i letnje škole u okviru Network of Academic Institutions in Romani Studies u Slovačkoj (2016), Češkoj (2017) i Švedskoj (2018).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd

Na edukativnom visokoškolskom obrazovnom programu "Ženske studije 2023" u Subotici 24. juna 2023. u prostoru Savremene galerije održana su dva predavanja.

Doc. Dr Maria Aleksandrović u predavanju "Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi" analizirala je blagoslove i kleteve iz zbirke Trifuna Dimića, Romane rromaja, sovlahimate thaj bahtarimate - Romske kletve, zakletve i blagoslovi (1985) sa ciljem da pokaže kako se izražavaju najsuptilnija verovanja, želje i strahovi Roma i Romkinja, svetla i tamna strana u govornoj frazeologiji, ukazujući na suštinsku prirodu ljudskih bića, a time i kolektivni identitet jednog naroda.

Mr Milica Mima Ružičić-Novković je govorila na temu "Šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstva činimo (drugima i sebi)" sa ciljem da predstavi potencijalnu ulogu svake/og od nas na individualnom i kolektivnom planu  u primeni dosadašnjih naučnih otkrića i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, na primer upotrebe jezika, njegovih sredstava i načina na koji govorima o drugima i o sebi u privatnoj i javnoj sferi.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin.

M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Doc. Dr Maria Aleksandrović

Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi   

Mr Milica Mima Ružičić-Novković

Šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstva činimo (drugima i sebi)   

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 24. jun 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Doc. Dr. Marija Aleksandrović dotorirala je na Odseku Srpsku knjiž. i jezik na Filozofskom fakultetu, UNS (Simboli romske usmene poezije-zastupljenost i značenje, 2015). Predaje Romski jezik, Književnost za decu na romskom jeziku i Metodiku razvoja govora na Visokoj strukovnoj vaspitačkoj i medicinskoj školi u Vršcu. Članica je Odbora za proučavanje života i običaja Roma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i naučna saradnica na Filozofskom fakultetu, UNS.

Mr Milica Mima Ružičić-Novković magistrirala je na Odseku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS (2014). Inicirala je osnivanje Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom, jedna je od osnivača Centra „Živeti uspravno“ (https://www.czuns.org/ ), u kome koordinira Programom za jednakost u javnom govoru.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd

U okviru trećeg ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog program "Ženske studije 2023" u Subotici održana su dva predavanja 17. juna 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici.

Doc. dr. Dunja Antunović u svom izlaganju "Sportiskinje u medijima: Uvod u feminističke studije sportskih medija" dala je prikaz istraživanja u oblasti feminističih studija sportskih medija, “pravila predstavljanja” koja karakterišu medijsko izveštavanje o ženskom sportu i iznela rezultate sopstvenog istraživanja o zastupljenosti ženskog sporta u medijima tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara sa fokusom na ulogu društvenih mreža. 

Dr Margareta Bašaragin u predavanju "Starost i rod – ejdžizam i seksizam u reklamama" dekonstruisala je koncept starosti i starenja žena u reklamnom diskursu i ukazala na oblike diskriminacije starijih žena, a na osnovu analize TV reklama i antiejdž novinskih oglasa u Srbiji danas, te izdvojila preporuke za njihovo prevazilaženje.

M. Bašaragin

gore: B. Banjac, N. Rodić Botte, A. Marijanušić, M. Dokmanović, N. Filipović, D. Mrkić, T. Antunović

dole: D. Antunović, M. Bašaeagin, D. Kašaš

Foto: M. Antunović