Aktivnosti

Završnu svečanost alternativnog visokoškolskog interdisciplinarnog obrazovnog programa ženskih studija "Ženske studije 2024. Subotica" (11. maj - 6 jul 2024) upriličile smo 6. jula 2024. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhl Ferenca 5) i onlajn.

Galina Maksimović i Nataša Ivaneža ispred Rekonstrukcije ženski fond, Beograd govorile su u povodu obeležavanja dvadestegodišnjeg jubileja RFŽ.

Tom prilikom podelile smo sertifikate polaznicama koje su uspešno završile program  i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvalnost dugujemo Savremenoj galeriji Subotica u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji ženski fond, Beograd na donatroskoj podršci.

M. Bašaragin

 

Foto: Dragutin Bećar

Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Završna svečanost

Govore

Galina Maksimović i Nataša Ivaneža

Dvadesetogodišnjica Rekonstrukcije ženski fond, Beograd

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 6. jul 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.Galina Maksimović, koordinatorka programa Rekonstrukcije Ženski fond, Beograd (www.rwfund.org ).

Nataša Ivaneža, koordinatorka za rad sa zajednicom Rekonstrukcije Ženski fond, Beograd (www.rwfund.org ).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA.

 

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd

U okviru petog ciklusa alternativnog interdisciplinarnog visokoškolskog i obrazovnog programa "Ženske studije 2024. Subotica" u subotu 29. juna 2024. u prostoru Savremne galerije Subotica i onlajn održana su poslednja predavanja.

Dejan Mrkić imao je izlaganje "Dr Marcela Jagić (1901-1990) – prva rendgenološkinja u Subotici i Jugoslaviji" o znamenitoj subotičkoj lekarki koja je organizovala prvu radiološku službu u subotičkoj bolnici a zajedno sa Katom Poljaković osnivala Ženski pokret između dva svetska rata.

Margareta Bašaragin održala je predvanje "Upotreba rodno osetljivog jezika na primeru uputstava za tehničku pripremu rukopisa u institucijama u Srbiji danas" sa ciljem da analizira upotrebu ROJ u odabranim uputstvima za tehničku pripremu rukopisa za domaće naučne časopise iz društveno-humanističkih nauka (ukupno 8) i formular za recenziranje (3) u skladu zahtevom afirmacije i veće vidljivosti naučnica u Srbiji danas te ponudi preporuke kako bi doprinela proceni stepena praktične primene zakonske regulative u neposrednoj praksi danas kod nas.

Moderirala je M. Bašaragin

Foto: dokumentacija ŽSI

Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Upotreba rodno osetljivog jezika na primeru uputstava za tehničku pripremu rukopisa u institucijama u Srbiji danas

Mrkić Dejan

Dr Marcela Jagić (1901-1990) – prva rendgenološkinja u Subotici i Jugoslaviji

Prof. dr Zorica Mršević

Žene i rat Izrael Hamas

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 29. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.Dejan Mrkić arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

Prof. dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka Beograd u peniziji; doktorirala (1986) na Pravnom fakultetu UB; savetnica, istraživačica i predavačica na brojnim institucjama u zemlji i inostranstvu; autorka 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, prava LGBTI osoba i kriminologije.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd