Godišnje priznanje Izvršnog veća AP Vojvodine u oblasti ravnopravnosti polova za 2007. godinu

Zbog inovativnih programa, akcija i ideja, zbog sistematske brige za kontinuitet razvoja ženskog pokreta u Vojvodini, pre svega za izgradnju kadrova i obrazovanog podmlatka, zatim zbog objavljivanja knjiga, zbog izrazite pokretačke snage u ženskom pokretu i izuzetne istorijske pozicije, Izvršno veće Vojvodine dodelilo je priznanje Udruženju građana Ženske studije i istraživanja za rad u 2007. godini.

- Obrazloženje
- Reč izgovorena prilikom primanja priznanja S. Savić