Završna svečanost alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" upriličile smo 8.jula 2023. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5) i onlajn .

Tom prilikom dodelile smo sertifikate polaznicama/ma koje su uspešno završile/i program i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvalnost dugujemo Savremenoj galeriji Subotica na saradnji u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji Ženski fond, Beograd na donatorskoj podršci.

M. Bašaragin

gore: M. Bašaragin, T. Kiš Čegar, M. Rakočević Cvijanov, Ostrogonac, D. Mrkić, T. Perić

dole: A. Marijanušić, M. Ivanović, D. Kašaš

Foto: D. Bećar