Aktivnosti

Na susretu Ženskih studija u okviru trećeg ciklusa "Ženske studije 2023" u Subotici 3. juna 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić u predvanju "Kultura, preduzetništvo i kreativnost" predstavila je rezultate empirijskog sociološkog istraživanja (2023, u Subotici) kojim je ispitivala kako je kulturna participacija  povezana s  preduzetničkom orijentacijom, kreativnošću, vrednostima i vrednovanjem lokalnog kulturnog nasleđa/baštine.

Dejan Mrkić je predavanjem "Subotičanke u filmskoj i pozorišnoj umetnosti tokom 20. veka" doprineo je stvaranju sećanja na znamenite Subotičanke, a na osnovu sačuvane arhivske građe: Katicu Nađ (Kate fon Nađ) (Subotica, 1904 – Kalifornija, 1973), glumicu nemih i zvučnih filmova, Ilonu Filep (Subotica, 1891, Subotica – 1953, ?) novinarku scenaristkinju holivudskih filmova, Gizu (Gizelu) Vuković (Subotica, 1926 – Subotica, 2015),  pozorišnu i filmsku glumica i Mirjana (Mira) Peić-Armenulić (Subotica, 1942), filmsku i pozorišnu glumicu i pevačicu.

M. Bašaragin

S. Simenunović, D. Mrkič, J. Dulić, A. Marijanušić, B. Dronjić

Foto: dokumentacija ŽSI

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Kultura, kreativnost, preduzentništvo   

Dejan Mrkić

Subotičanke u sedmoj umetnosti   

  

Moderira

Dr Jasminka Dulić

 

subota, 3. jun 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dejan Mrkić arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

U okviru trećeg ciklusa Ženskih studija u Subotici 27. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici odražana su predavanja.

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro iz  Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA - VOJVODINA iz Novog Sada održale su predavanje "Feminističke studije invalidnosti" u okviru teme marginalizacija žena. Feminističke studije invalidnosti su akademski i kulturni rad koji osvetljava društvene ishode rodnih razlika i ispituje kulturološke snage i reperkusije tih razlika u zajednici osoba sa invaliditetom.

Dr Margareta Bašaragin govorila je o "Primeni znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju" na primeru radionce "Kako mladima u osnovnoj školi približiti osobe sa invaliditetom" koju je realizovala u jesnoj subotičkoj osnovnoj školi decembra 2022. godine. 

M. Bašaragin

 

gore: D. Antunović, M. Dokmanović, S. Timotić,  D. Kašaš, M. Bašaragin, N. Filipović

dole: V. Mitro, A. Marijanušić, S. Savić

Foto: M. Antunović

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro

Feminističke studije invalidnosti   

Dr Margareta Bašaragin

Primena znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju   

  Prof. emerita Svenka Savić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 27. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Mr Veronika Mitro je diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na ACIMSI Centru za rodne studije (mentorka Vera Vasić), dugogodišnja saradnica u ŽSI (1997-2008) na projektu Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče. Zaposlena u Udruženju „Iz kruga Vojvodina“, Novi Sad.

Svjetlana Timotić je diplomirala srpsku književnost na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Osnivačica i izvršna direktorica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …Iz kruga ...Vojvodina, Novi Sad. Autorka i urednica niza publikacija koje tematizuju položaj žena sa invaliditetom. Dobitnica je priznanja za hrabrost fondacije Žene imaju krila (2015) i priznanja za toleranciju Fondacije Plavi Dunav (2015).

Prof. emerita Svenka Savić, koordinatorka ŽSI, Novi Sad (od 1997). Diplomirala (1964) i magistrirala (1969) na Filozofskom fakultetu (Odsek za južnoslovenske jezike) UNS, doktorirala  na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za psihologiju) UB u Beogradu (1997). Redovna profesorka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Psiholingvistika (od 1988). Uvela nove interdisciplinarne predmete (Analiza diskursa, Psiholingvistika, Rod i jezik, Feministička teologija, Romologija i dr). Rukovodila je dugogodišnjim projektom „Psiholingvistička istraživanja“ na Fil. Fak. UNS na kojem je formiran Novosadski korpus razgovornog (srpskog) jezika.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.