Aktivnosti

Brošura Znamenite Jevrejke Subotice dr Margarete Bašaragin rezultat je rada na istoimenom projektu koje je ŽSI realizovalo uz finansijsku podršku Grada Subotice tokom 2020. godine. Cilj projekta je bio da prikupimo, istražimo i publikujemo životne priče 10 znamenitih Jevrejki koje su živele i/ili radile u Subotici tokom 20. i 21. veka: Tereze Šreger, dr Lenke Reves rođ Kraus, dr Margite Hercl, dr Jolande Hojman, Jelisavete Alajn, Ide Sabo, dr Vere Zdravković. rođ Šrajber, Eve Ras, Mire Adanja Polak i Sonje Licht. Namera nam je bila da doprinesemo interkulturnom dijalogu u višekulturnoj i višenacionalnoj sredini kroz istraživanje i promovisanje kulturno-istorijskih vrednosti doprinosa znamenitih Jevrejki Subotice rođenih tokom poslednjih 150 godina (1863-1947).

Akademska inicijativa „Forum 10" iz Novog Pazara i Ženske studije i istraživanja realizuju Onlajn ženske studije od 7. do 28. novembra 2020. godine. Na program se prijavilo više od sedamdeset osoba iz cele Srbije. Profesorka Svenka Savić u saradnji sa Margaretom Bašaragin održala je prvo predavanje pod nazivom „Istorija ženskih studija u Republici Srbiji: 1991-2020. (Osnovne feminističke metode)“. U planu je da naredne subote 14. novembra i Margareta Bašaragin održi predavanje „Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi: metod intersekcionalnosti.".

četvrtak,  8. oktobra 2020, u 12 sati, na Univerzitetu u Novom Sadu (Zorana Đinđića 1, sala u prizemlju) održaće se promocije knjige Svenka Savić: Između baletske i jezičke igreurednice Ivane Antonić.

Govoriće: Ivana Antonić, urednica; Nataša Belić, autorka; Relja Dražić, izdavač; Vera Obradović Ljubinković, autorka i Miloš Pankov, autor.

Na promociji će biti projektovan film Svenka (video zapis Fahrudina Kladničanina).

Knjigu su priredile saradnice i saradnici povodom 80 godina života i 60 godina rada profesorke emerita Filozofskog fakulteta UNS dr Svenke Savić. S obzirom na interdisciplinarni pristup koji je koristila, poglavlja u knjizi su posvećena: psiholingvistici, feminisitčkoj lingvistici, feminističkoj teoligiji, igri i baletu i prisustvu u medijima, uz ukupnu bibliografiju radova u svim navedenim oblastima na kraju knjige. 

Svenka Savić je uvela nove interdisciplinarne predmete na redovnim studijama Analiza diskursa; na poslediplomskim  Psiholingvistika, na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (na magistarskim, master i doktorskim studijama): Rod i jezik, Teorije roda, Metodologija rodnih istraživanja, Feministička teologija. Mentorka 91 diplomskih, 14 magistarskih, 11 master, 11 doktorskih radova iz oblast interdisciplinarnih istraživanja jezika). Sama, ili u koautorstvu, objavila je preko 750 naučnih i stručnih tekstova i 30 knjiga.