Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na 7. ciklusu Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u organizaciji Univerziteta Educons, Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinske vlade.

Cilj: jačanje pokrajinskih kapaciteta, kroz upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, kao i kroz konkretnu obuku za pisanje i implementaciju evropskih projekata.

Program se sastoji od predavanja[1] u 4 modula sa testovima znanja posle prva tri modula, upoznavanja primera dobre praske implementacije EU projekata – inostranih i domaćih, i praktičnog dela izrade predloga projekta na kraju obuke.

Uvodni Modul 1. o ekonomiji, pravu i politici Evropske unije i procesu pridruživanja čine: 21. i 22.02.2020. predavanja Dragana Golubovića (redovni profesor, Educons) o proširenju EU: Republika Srbija, procesu donošenja odluka i pravnom sistemu u EU i ekonomskim aspektima evrointegracija;       

29.02.2020. terenska poseta Subotici tokom koje su Božidarka Golubović (šefica Službe za lokalno-ekonomski razvoj) u Gradskoj kući, a Hajnalka Iles (koordinatorka sinagoge) u Sinangogi predstavile uspešno implementirane EU projekata na teritoriji AP Vojvodine Dunavsko-transnacionalnih programa, INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i INTEREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija;     

06. i 07.03.2020. predavanja Nataše Dragojlović (koordinatorka, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji) o regionalnoj razvojnoj politici i EU i rodnoj ravnopravnosto i EU. (12.3.2020. otkazana predavanja zbog korona virusa do kraja vandrednog stanja.)

Modul 2. o upravljanju lokalnim i regionalnim razvojem od 29.5-12.6.2020. čine onlajn predavanja:                                                       

29.05. Bele Muhija (vanredni profesor, Educons) o teritorijalnom marketingu;

05.06. Jelene Vemić Đurković (docentkinja, Edukons) o strategiji pametne specijalizacije;

06. i 12.06. Vladimira Pavlovića (Beogradska otvorena škola) o strateškom i operativnom planiranju i javnim politikama. 

08.06. Test 1. modula.)

Modul 3. o programima Evropske unije od 13.6-17.10.2020. (20.06-10.09.2020. letnja pauza) daje uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije (svaki od ovih programa ima svoj zvaničan vebsajt), i implemintirane domaće i inostrane projekte: 

13.06. Zoran Brljak (Odeljenje za marketing PR i komunikacije, Educons) o ruralnom razvoju i IPARD programu;

19.06. Siniša Tešić (Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine) o programu Evropske unije u oblasti zapošljavanja i socijalnih inovacija;

20.06. Sanda Šimić (pomoćnica direktora, Ministarstvo za evropske integracije) o transnacionalnalnim programima (Dunavski, Jadransko-Jonski);                 

11. i 12.09. Dejan Vujinović (programski menadžer Antene zajedničkog sekretarijata Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija) o Interreg IPA Programima prekogranične saradnje - Mađarska, Hrvatska, Rumunija i BiH;

18.09. Vojislav Milošević (Agencija za konsalting i menadžment Concept Beograd) o programima Kreativna Evropa i Evropa za građanke i građane;

19.09. Danijela Maljević (UG Bum) o programu Erazmus +;                                                       

(21.09. test drugog modula.)                                                                                                

02.10. Živka Park (članica francuskog parlamenta) o projektima “Ekološka tranziciona politika u Francuskoj od 2017. godine” i “Koristi EU fondova na francuskim lokalnim područjima: slučaj Doline Oaze”;                                                                                               

03.10. Miljana Kuzmanović Kostić (pomoćnica direktora, Republički geodetski zavod) o zakonodavnom okviru elektronskog poslovanja i EU; 

10.10. Milenko Malešev (Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Novi Sad) o projektu „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ , i Branislav Srdić (Fond Evropski poslovi) o projektu „Danube stream for green dream“; 

16.10. Jelena Šola Spasić o programu Horizon 2020 i Kozme; 

17.10. Jelena Vidović (konsultantkinja, Regionalna razvojna agencija Gorenjska, Slovenija) o poslovanju agencije i uspešno realizovanim EU projektima.

Modul 4 o upravljanju projektima od 23.10-  12.2020. čini onlajn obuka za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata. Sastoji se iz teorijskog (predavanja) i praktičnog dela sa izradom predloga projekta Interreg IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, 3. poziv (rad po grupama):                                              

23. i 24.10. Milenko Malešev (Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Novi Sad) o definisanje projektnog predloga i učesnika na projektu i prva vežba – faza analize: odrediti centralni problem u okviru prioriteta i mera programa, definisati zainteresovane strane (ciljnu grupu, krajnje korisnike i projektne partnere), stablo problema (sa uzrocima i posledicama)  i stablo ciljeva (prva kolona logičke matrice);

30.10. i 02.11. Aleksandar Lovčanski (koordinator za projekte i investicije grada Subotice) o izradi logičkog okvira projekta i druga vežba – popuniti logičku matricu;                             

06. i 07.11. Jelena Šarčević (Ministarstvo finansija) o budžetiranju projekta i treća vežba – popuniti budžet; 

13. i 14.11. Bojana Slijepčević (Ministarstvo finansija) o implementaciji projekta;

(17.11. test 3. modula.)              

21.11. Ivan Božić (Ministarstvo finansija) o monitoringu, evaluaciji i kontroli projekata; 04.12. predavanje;            

decembar 2020. prezentacija predloga projekta;

decembar 2020. predaja popunjenog aplikacionog formulara i tabele budžeta.

Prelazak na onlajn nastavu je uticao na slabljenje ovog programa obuke u odnosu na prethodne cikluse, jer predavanja nisu bila interaktivna, a kontakte među učesnicima ostvarili smo samo u okviru radne grupe. Zbog mera protiv pandemije nismo zaista videli predstavljene uspešno implementirane projekte.

Specijalistički program je pružio teorijsku osnovu o pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije, značaju pristupanja Srbije evropskim fondovima i uvid u evropske programe. Praktična obuka za pisanje predloga evropskog projekta Interreg IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija, 3. poziv, istakla mi je značaj dobro istraženog problema, poznavanja smernica programa, poklapanja teme projekta sa prioritetima i merama programa i pisanja logičke matrice (iako u ovom pozivu nije obavezna). Za naše udruženje je značajno saznanje da je za uspešan predlog projekta, pored dobre ideje, potrebno obezbediti saradnju javnog, privrednog, obrazovnog, civilnog sektora, uz izbor glavnog partnera sa iskustvom u EU projektima, a sa akcentom na krajnje korisnike radi održivosti rezultata i posle završetka implementiranog projekta.

Tatjana Radojević

[1] Informaciona platforma na kojoj se nalaze prezentacije sa predavanja: https://educons.edu.rs/specijalisticki-program-upravljanje-regionalnim-razvojem-kroz-eu-fondove/   Šifra: Educons-EU-fond