Aktivnosti

Na Dan ljudskih prava koji se obeležava 10. decembra dodelile smo sertifikate polaznicama Onlajn ženskih studija. Ovaj obrazovni program realizovale smo u saradnji sa Udruženjem Akadaemska inicijativa "Forum 10" iz Novog Pazara od 7. do 28 novembra ove godine uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Švedske. Opšti cilj programa „Onlajn ženske studije“ je podrška i poboljšanje teorijskih modela koji afirmišu razlike i mogućnosti otpora, političkog delovanja protiv društvenih praksi diskriminacije i isključenosti, kao i unapređenje feminističke metodologije sa posebnim fokusom na razvoj kritičkog mišljenja i razumevanja ljudskih i prava žena.
 
Sertifikate je primilo ukupno 46 polaznica iz Novog Pazara, Beograda, Kraljeva, Novog Sada, Žablja, Prijepolja, Priboja, Raške, Tutina i drugih gradova u Srbiji.
 
Čestitamo na uspešno savladanom programu!

Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na online seminaru „I vjernice i građanke“ koji je organizovala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska od 16-20. novembra 2020. godine. Voditeljke seminara bile su Rebeka Anić i Zilka Spahić Šiljak.

Cilj seminara je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava s porukama dveju monoteističkih religija, hršćanstva i islama.

Članica ŽSI, Margareta Bašaragin,  je od 20. do 22. novembra 2020. učestvovala na Ženskoj platformi za razvoj Palić 2020: Feminizam. Pobuna. Promena.

Ovo je četvrta konferencija Ženske platforme za razvoj. Prva „Palić 1” (2000) u fokus je stavila demokratizaciju u Srbiji, konferencija „Palić 2“ (2006) bila je potvrda evropskog puta Srbije, a „Palić 3“ (2014) se okrenula ključnim razvojnim pitanjima u Srbiji. Rezultat konferencije „Palić 3“ je Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije i prioriteti za 2017. i 2018. godinu.

Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na 7. ciklusu Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u organizaciji Univerziteta Educons, Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinske vlade.

Cilj: jačanje pokrajinskih kapaciteta, kroz upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, kao i kroz konkretnu obuku za pisanje i implementaciju evropskih projekata.

Program se sastoji od predavanja[1] u 4 modula sa testovima znanja posle prva tri modula, upoznavanja primera dobre praske implementacije EU projekata – inostranih i domaćih, i praktičnog dela izrade predloga projekta na kraju obuke.