Aktivnosti

četvrtak,  8. oktobra 2020, u 12 sati, na Univerzitetu u Novom Sadu (Zorana Đinđića 1, sala u prizemlju) održaće se promocije knjige Svenka Savić: Između baletske i jezičke igreurednice Ivane Antonić.

Govoriće: Ivana Antonić, urednica; Nataša Belić, autorka; Relja Dražić, izdavač; Vera Obradović Ljubinković, autorka i Miloš Pankov, autor.

Na promociji će biti projektovan film Svenka (video zapis Fahrudina Kladničanina).

Knjigu su priredile saradnice i saradnici povodom 80 godina života i 60 godina rada profesorke emerita Filozofskog fakulteta UNS dr Svenke Savić. S obzirom na interdisciplinarni pristup koji je koristila, poglavlja u knjizi su posvećena: psiholingvistici, feminisitčkoj lingvistici, feminističkoj teoligiji, igri i baletu i prisustvu u medijima, uz ukupnu bibliografiju radova u svim navedenim oblastima na kraju knjige. 

Svenka Savić je uvela nove interdisciplinarne predmete na redovnim studijama Analiza diskursa; na poslediplomskim  Psiholingvistika, na ACIMSI Centru za rodne studije UNS (na magistarskim, master i doktorskim studijama): Rod i jezik, Teorije roda, Metodologija rodnih istraživanja, Feministička teologija. Mentorka 91 diplomskih, 14 magistarskih, 11 master, 11 doktorskih radova iz oblast interdisciplinarnih istraživanja jezika). Sama, ili u koautorstvu, objavila je preko 750 naučnih i stručnih tekstova i 30 knjiga.

Margareta Bašaragin učestvovala je u međunarodnoj naučnoj konferenciji „Interkulturalnost u obrazovanju 2019“ u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine, koja je održana 3. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Prezentovala je naučni rad na temu „Starost u reklamama: ejdžizam, rod, obrazovanje" u koautorstvu sa Svenkom Savić.

Povodom 1. oktobra - Svetskog dana starih osoba predstavljamo Vam tekst Tatjane Radojević, nastao kao rezultat istraživanja „Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji danas?“.

Starenje je, smatra Vera Smiljanić, proces koji počinje relativno rano i traje dugo. Starost je produkt procesa starenja i krajnje individualno stanje, stoga se ne može odrediti samo hronološkim uzrastom. Bovoar u svojoj knjizi konstatuje da je savremena civilizacija izopačila shvatanje starosti stvarenjam mitova o prirodi i potrebama starih ljudi. Stari ljudi su građani drugog reda o kojima niko ne brine, a suština njihovog zanemarivanja je u tome što su oni ekonomski zapostavljeni (Smiljanić,1987). 

Pročitajte ceo tekst OVDE.

Pročitajte i tekst Svenke Savić na ovu temu: Svenka Savić: Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji