Povodom Međunarodnog dana žena i devojaka u nauci  Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, podružnica Subotica i Savremena galerija Subotica suorganizovale su tribinu "Položaj žena u nauci u Srbiji danas – razgovor sa naučnicom" 11. februara u prostoru Savremena Galerije Subotica (Trg Rajhla Ferenca 5).

Govorila je dr Mirjana Dokmanović, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, poverenica Podruđnice.

Međunarodni dan žena i devojaka u nauci 11. februar ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) 2015. godine sa ciljem podsticanja žena i devojaka da se bave naukom i naučnoistraživačkim radom. 

Doprinos žena društveno-humanitističkim, medicinskim i prirodno-matematičkim naukama danas kod nas nije dovoljno poznat. Naučnice se suočavaju sa naporima da zauzmu svoje mesto u akademskom svetu i društvu, sa predrasudama i diskriminacijom u profesionalnom radu i privatnom životu. Naročito su u nepovoljnom položaju istraživačice i naučnice iz interdisciplinarnog polja ženskih i rodnih studija.

M. Bašaragin

N. Filpović, M. Antunović, Lj. Trifković, M. Dokmanović, M. Bašaragin, J. Jovićević i D. Kašaš

Foto: dokumentacija ŽSI