U okviru alternativnog interdisciplinarnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici 22. juna 2024. u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn održana su dva predavanja.

Nika Šintić u predavanju "Marksizam, feminizam i Blaženka Despot" govorila je o marksističkom feminizmu jugoslavenske filozofkinje Blaženke Despot (1930-2001) u svrhu boljeg razumijevanja njezine intelektualne motivacije sa fokusom na idejno-duhovni obzor unutar kojega ona stasa u kontekstu Praxis-škole u SFRJ.

Izlaganje Margarete Bašaragin "Doprinos Rozike Švimer (1877—1948) ženskom pokretu" imalo je za cilj da na osnovu sačuvanih podataka iz subotičke međuratne periodike i pojedinih objavljenih radova afirmiše život i delo Rozike Švimer (1877-1948), jedne od znamenitih Subotičanki, feministkinje i prve državne službenice u Subotici.

Moderirala je M. Bašaragin

E. Vizin, E. Janović, V. Miković, M. Bašaragin, D. Mrkić

Foto: dokumentacija ŽSI