Priredila Veronika Mitro

sa saradnicama:
Ksenija Aleksandrović, Sanija Beriša, Mirej Grčki,
Ljiljana Jovanović, Ruža Nikolić, Nataša Šajin,
Lejla Toplica, Radmila Zećirović

Prevela na engleski: Gordana Stanojević

(2004)

Nevidljive, Ljudska prava Romkinja u Vojvodini
The invisible ones, Human rights of Romani women in Vojvodina