Priredile: Svenka Savić, Marijana Čanak,
Veronika Mitro i Gordana Štasni

(2009)

download

Prikaz knjige:
Stana Ristić, Lingvističke aktuelnosti

 

 

 

 Video zapis sa promocije knjige: