Projekat „Rodna perspektiva u udžbenicima za osnovnu školu“ započeo je 2006. godine kao regionalni, pod rukovodstvom profesorke emerite Svenka Savić. Na njemu sarađuju studentkinje Centra za rodne studije UNS.

Projekat se bavi analizom udžbenika srpskog jezika za učenike i učenice  kojima srpski nije maternji jezik (dominatno učenici kojima je mađarski maternji jezik), ali se fokus pomerio na predmete veronauke, srpskog jezika kao maternjeg, mađarskog jezika kao maternjeg, udžbeničke materijale za osobe sa invaliditetom i dr. Projekat je rezultirao nizom radova (seminarskih, diplomskih, master i doktorskih) sa zaključcima da analizirani udžbenici iz raznih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi nisu rodno osetljivi, ne razvijaju sposobnost za interkultnirni i međureligijski dijalog, da afirmišu rodne stereotipe i ne razvijaju koncept drugosti. Tako muškarci dominiraju i kao autori (književnih) tekstova i kao likovi reprezentovani u njima i na slikovnim prilozima uz tekst. Oni su glavni nosioci radnje, sukoba i iniciatori njegovog razrešavanja. Delovanje žena usmereno je na nemu podršku muškog društva, sa obavezom da fizički i emotivno brinu za dobrobit drugih u porodici i društvu.

Oformljene su i preporuke za prevazilaženje implicitne diskriminacije na raznim nivoima i u različitim oblicima prisutne u udžbeničkom materijalu.

Literatura:

- Margareta Bašaragin, Svenka Savić, Rodnoosetljiva analiza čitanki za osmi razred osnovne škole za srpski jezik, Srpski kao nematernji i mađarski jezik, 2016.
- Slađana Marić, Rodno osetljiva analiza teksta udžbenika muzičke kulture: osnovne i srednje škole u Srbiji (2011-2012), 2012.
- Milesa Milinković, Rodna senzitivnost kao kriterijum kvaliteta osnovnoškolskih udžbenika, 2009.
- Svenka Savić, Kritička analiza udžbenika veronauke u Srbiji, 2009.
- Svenka Savić, Rodno osetljiv jezik udžbenika: Udžbenik biologije, 2008.
- Dragana Dardić, Rodno senzitivni udžbenici i učionička praksa u Republici Srpskoj
- Marija Kožul, Udžbenik-nastavnik: rodni stereotipi u udžbenicima srpskog kao nematernjeg jezika i uloga nastavnika u njihovom održavanju / prevazilaženju, 2007.
- Gordana Nikolić, Rodni stereotipi u udžbenicima za mlađe razrede osnovnih škola za decu sa lakom mentalnom nedovoljnom razvijenošću, 2007.
- Dragana Joksimović, Rodna perspektiva u udžbeniku: srpski kao nematernji jezik za III razred srednje škole u Vojvodini, 2006.
- Zorana Kokotović, Rodna perspektiva u analizi tekstova u udžbeniku: srpski kao nematernji u IV razredu srednje škole, 2006.