Projekat Životne priče žena kojim koordinira profesorka emerita Svenka Savić od samog početka (1998) okuplja mnogobrojne saradnice i saradnike iz različitih nacionalnih zajednica u Vojvodini da formiraju datoteku životnih priča (oral histories), biografija i ispovesti (sećanja) žena koje na vojvođanskom prostoru žive zajedno i time pokažu kako one u svakodnevici ostvaruju dijaloge kultura.

Podaci svedoče o tome kako su politički i drugi događaji uticali na pojedinačne živote žena (ratovi, kolonizacija, otkup, procesi izbeglištva i rasejanja, ekonomske krize...). U tim teškim društvenim i političkim situacijama žene su gradile mrežu, nama do sada nevidljivih, prijateljstava, saradnje i time osmišljavale svakodnevicu života.

Do sada je Udruženje zajedno sa izdavačem Futura publikacijeobjavilo preko 1.000 individualnih životnih priča žena i sećanja žena iz Vojvodine (Albanki, Crnogorki, Hrvatica, Jevrejki, Mađarica, Romkinja, Rusinki, Slovakinja, Srpkinja) u ukupno 30 knjiga krajem 20. veka. One nam svedoče o mnogim strategijama zajedničkog života koji može prerasti u modele interkulturnog dijaloga danas ne samo kod nas.

Ovaj dugoročno osmišljen projekat ima za cilj afirmaciju potencijala, znanja, duhovnosti i iskustva (starijih) žena u Vojvodini i Srbiji iz različitih nacionalnih verskih i kulturnih zajednica. Tražile smo odgovor na pitanje kako se postepeno formirala multikulturna zajednica i kakav je doprinos žena u tom procesu koji još traje. Uočeni su mnogi slojevi dijaloga u protoku vremena obuhvaćenih pričama, uz osvetljavanje političkih i kulturnih promena u regionu.

Jedan od ciljeva je da mlade žene iz različitih nacionalnih zajednica doznaju o generacijama koje im prethode te da se dovedu u neposrednu vezu jedne sa drugima i kroz lično iskustvo steknu znanje - beleženjem svedočenja starijih žena o ovim događajima.

U okviru projekta Životne priče žena, udruženje „Ženske studije i istraživanja” u saradnji sa izdavačem Futura publikacije, Zavodom za ravnopravnost polova i Zavodom za kulturu Slovaka, do sada je objavilo niz publikacija, svojevrsnu kolekciju životnih priča, koje uključuju približno 200 životnih priča žena.

Veri Šosberger u spomen, 2000.
- Vojvođanke (1917-1931) životne priče, 2001.
- Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini, 2001.
- Romnja, 2002.
- Žene s Kosova : životne priče Albanki, 2002.
Neda: jedna biografija, 2002.
- Slovenky: životne pribehy Sloveniek vo Vojvodine, 2003.
Ryskini: životni pripovedki, 2003.
Woman’s Identities in Vojvodina: 1920‒1930. 2006.
- Romkinje 2, 2007.
- Hrvatice, Bunjevka, Šokice 1919-1955. (1919‒1955), 2007.
- Vajdasági Magyar nők élettörténetei, 2006.
-
Jevrejke: Životne priče žena iz Vojvodine, 2006,
Životne priče žena – ‘A što ću ti ja jadna pričat...’,
2008.
Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodini,
2009.
- Zašto su ćutale: majka i ćerka o istom ratu,
2009.
Životne priče žena u Vojvodini ‒ Rumunke,
2011.
- Iskustva mentorskog programa sa učenicama, 2013.
- Deset godina Godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravosti polova (2003‒2013): životne priče nagrađenih, 2014.
Slovenky: životne pribehy Sloveniek vo Vojvodine, 2014.
- Profesorke Univerziteta u Novom Sadu2015.
- Kako je muški rod od devica? Visokoobrazovana romska ženska elita u Vojvodini, 2016.
- Izboriti se za izbor: životna priča Gordane Rajkov,
2017.
Doprinos izgradnji mira sveštenica iz protestantskih crkava u Vojvodini,
2017.
- Erika Marjaš
2018.
- Žarko Milenković i Mirjana Matić, 2019.