Aktivnosti

U okviru alternativnog interdisciplinarnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici 22. juna 2024. u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn održana su dva predavanja.

Nika Šintić u predavanju "Marksizam, feminizam i Blaženka Despot" govorila je o marksističkom feminizmu jugoslavenske filozofkinje Blaženke Despot (1930-2001) u svrhu boljeg razumijevanja njezine intelektualne motivacije sa fokusom na idejno-duhovni obzor unutar kojega ona stasa u kontekstu Praxis-škole u SFRJ.

Izlaganje Margarete Bašaragin "Doprinos Rozike Švimer (1877—1948) ženskom pokretu" imalo je za cilj da na osnovu sačuvanih podataka iz subotičke međuratne periodike i pojedinih objavljenih radova afirmiše život i delo Rozike Švimer (1877-1948), jedne od znamenitih Subotičanki, feministkinje i prve državne službenice u Subotici.

Moderirala je M. Bašaragin

E. Vizin, E. Janović, V. Miković, M. Bašaragin, D. Mrkić

Foto: dokumentacija ŽSI

 

Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA“, SUBOTICA

Govore

Nika Šintić

Marksizam, feminizam i Blaženka Despot

Dr Margareta Bašaragin

Doprinos Rozike Švimer (1877—1948) ženskom pokretu

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 22. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Nika Šintić diplomirala je filozofiju i turkologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2022), potom Kulturpunktovu novinarsku školicu i Centar za ženske studije u Zagrebu (2023). Piše za portale Žene i mediji, VoxFeminae, Plesna scena i Kulturpunkt, te povremeno surađuje s Institutom za filozofijuu Zagrebu. Koordinatorica je obrazovnog programa Centra za ženske studije u Zagrebu.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd

U okviru petog ciklusa alternatativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici 15. juna 2024. održana su dva predavanja u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn.

Prof. dr Daša Duhaček govorila je na temu "Ženske studije i studije roda – osnovni pojmovi i kratak istorijski pregled" a cilj predavanja i razgovora jeste da formuliše temeljne pojmovi i početne pretpostavke studija roda/ženskih studija, ali najavi i značajne sporove i produktivne debate na kojima počiva ova oblast istraživanja. Osim toga razgovorom je izlagačica obuhvatila i pregled razvoja institucionalnih i vaninstitucionalnih projekata i doprinosa iz ove oblasti u Beogradu.

Staša Zajović u izlaganju "Ujedinjena desničarska antirodna ofanziva protiv ženskih prava i demokratije" ukazala je na uzroke nastanka tzv. 'antirodne ideologije', glavne mehanizme i društvene nosioce njenog razvoja i održanja u regionu danas koji su zajedno usmereni ka potiranju osnovnih ljudskih prava među kojima su i ženska prava.

Moderirala je M. Bašaragin, koordinatorka obrazovnog programa "Ženske studije 2024. Subotica".

M. Bašaragin

Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA“, SUBOTICA

Govore

Prof. dr Daša Duhaček

Ženske studije i studije roda – osnovni pojmovi i kratak istorijski pregled

Staša Zajović

Ujedinjena desničarska antirodna ofanziva protiv ženskih prava i demokratije

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 15. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Prof. dr Daša Duhaček je profesorka na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (u penziji). Jedna je od osnivačica i koordinatorka Centra za ženske studije, Beog. i Centra za studije roda na Fakultetu političkih nauka UB. Predavala na univerzitetima, CEU, Budimpešta, Inter-Univerzitetski Centar (IUC), Dubrovnik, Rutgrs University, SAD, i drugim. Vodila istraživačke projekte i organizovala međunarodne konferencije. Oblasti istraživanja obuhvataju feministička teorija i filozofija, politička teorija.

Staša Zajović, diplomirala na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1977). Jedna od osnivačica feminističko-pacifističke grupe Žene u crnom (ŽUC) 1991. Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih kampanja, mreža, seminara i dr.. Pokretačica i koordinatorka edukativnih programa usmerenih na mir, pomirenje, solidarnost, feministički pristup pravdi. (Ko)autorka i/ili urednica knjiga, eseja, članka i sl. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj antiratni i mirovni angažman.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd