Aktivnosti

U okviru četvrtog ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Žensih studija u Subotici 18.11. 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici /Rajhl Freneca 5) i onlajn održana su dva predavanja.

Dejan Mrkića održao je predavanje na temu "Dve žene među subotičkim industrijalcima između dva rata" sa ciljem da na osnovu sačuvane arhivske građe i istorijskih izvora predstavi preduzetnice i uspešne žene međuratnog perioda od kojih su dve vodile preduzeća sa najvišeg mesta: vlasnica najveće industrije mesa u zemlji, Tereza Hartman (Schräger Teréz, Hartmann Raffaelné, 1863–1940), kao i Etelka Rajčić (1892 - 1975), čija je štamparija izdavala i novine.

Dr Margareta Bašaragin u izlaganju "Iz istorije Ženskog pokreta u Subotici između dva svetska rata" ukazala je na aktivnosti ženskih organizacija u Subotici u međuratnom periodu, a na osnovu sačuvanih podataka iz subotičke međuratne periodike i pojedinih objavljenih radova iz osamdesetih godina prošlog veka.

M. Bašaragin

 

Edukativni visokoškolski program:

„ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

 

Govore

 

Dr Margareta Bašaragin

Iz istorije Ženskog pokreta u Subotici između dva svetska rata

Dejan Mrkić

Dve žene među subotičkim industrijalcima između dva rata

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 18. novembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

 

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Dejan Mrkić arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici  subotu 11.11.2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5) i onlajn održana su predavanja i promocija knjige.

Tatjana Latinović, predsednica Islandskog udruženja za ženska prava (Icelandic Women's Rights association, Kvenrettindafelag Islands, 2019-), jedna od osnivačica Organizacije stranih žena na Islandu (W.O.M.E.N, 2003-); članica Imigracionog saveta na Islandu (2017-2021) predstavila je istorijat udruženja i govorila o ženskom štrajku na Islandu.

Dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić promovisale su knjigu Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici,  prir. Margareta Bašaragin, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 2023, koordinatroke i suosnivačice Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).  O svojim aktvnostima u pomnutom udruženju govorile su i nekadašnje članice Slavica Mamužić, Vesela Laloš, i Izabel Lanji Hnis.

Moderirala je dr. M. Bašaragin.

V. Laloš, M. Dokmanović, J. Dulić, S. Mamužić, I. Lanji Hnis i M. Bašaragin

Foto: D. Bećar

Edukativni visokoškolski program:

„ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Tatjana Latinović

Ženski štrajk

Dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić

Promocija knjiga

Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici,

 prir. Margareta Bašaragin, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 2023.

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 11. novembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.

Tatjana Latinović predsednica Islandskog udruženja za ženska prava (Icelandic Women's Rights association, Kvenrettindafelag Islands, 2019-), jedna od osnivačica Organizacije stranih žena na Islandu (W.O.M.E.N, 2003-); članica Imigracionog saveta na Islandu (2017-2021). Diplomirala je nemački i engleski jezik na Sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku (1992) i islandski jezik na Islandskom univerzitetu u Rejkjaviku (1998). Prevodi književna dela islandskih autorki na srpski i hrvatski. Dobitnica Viteškog krsta Ordena sokola (Knight's Cross of The Order of the Falcon) predsednice Islanda (2019) i nagrade Humanistkinja godine (Humanist of the Year Award) (2007). Živi i radi  u Rejkjaviku (1994).

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd