Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Upotreba rodno osetljivog jezika na primeru uputstava za tehničku pripremu rukopisa u institucijama u Srbiji danas

Mrkić Dejan

Dr Marcela Jagić (1901-1990) – prva rendgenološkinja u Subotici i Jugoslaviji

Prof. dr Zorica Mršević

Žene i rat Izrael Hamas

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 29. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.Dejan Mrkić arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

Prof. dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka Beograd u peniziji; doktorirala (1986) na Pravnom fakultetu UB; savetnica, istraživačica i predavačica na brojnim institucjama u zemlji i inostranstvu; autorka 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, prava LGBTI osoba i kriminologije.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024. SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd