Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Dr Mirjana Dokmanović

Stanje rodne ravnopravnosti u medijima u Srbiji

Vesela Laloš

Žene u novinarstvu – lično iskustvo

Mr. Sandra Zlotrg

Zašto još uvijek pričamo o rodno osjetljivom jeziku?

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 25. maj 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna saradnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Vesela Laloš, novinarka u penziji, diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, Odsek za svetsku i jugoslovensku književnost (1978). Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije i stvaralaštvo u Subotici (Centar za ženske studije) i aktivna članica i predavačica ŽS (1997-2004).

Mr. sc. Sandra Zlotrg je doktorantkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi kao lektorica i predavačica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika kao drugog/stranog. Izvršna je direktorica Udruženja za jezik i kulturu Lingvisti. Učestvovala kao stručna saradnica u uvođenju rodno osjetljivog jezika u rad Parlamentarne skupštine BiH.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd