Edukativni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

 

Dr Margareta Bašaragin

Šta su ženske studije?
Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: Ženske studije u Subotici

 

Dr Mirjana Dokmanović

Rodna perspektiva u planiranju razvoja grada

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 11. maj 2024. 12.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna saradnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd