U okviru četvrtog ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Žensih studija u Subotici 18.11. 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici /Rajhl Freneca 5) i onlajn održana su dva predavanja.

Dejan Mrkića održao je predavanje na temu "Dve žene među subotičkim industrijalcima između dva rata" sa ciljem da na osnovu sačuvane arhivske građe i istorijskih izvora predstavi preduzetnice i uspešne žene međuratnog perioda od kojih su dve vodile preduzeća sa najvišeg mesta: vlasnica najveće industrije mesa u zemlji, Tereza Hartman (Schräger Teréz, Hartmann Raffaelné, 1863–1940), kao i Etelka Rajčić (1892 - 1975), čija je štamparija izdavala i novine.

Dr Margareta Bašaragin u izlaganju "Iz istorije Ženskog pokreta u Subotici između dva svetska rata" ukazala je na aktivnosti ženskih organizacija u Subotici u međuratnom periodu, a na osnovu sačuvanih podataka iz subotičke međuratne periodike i pojedinih objavljenih radova iz osamdesetih godina prošlog veka.

M. Bašaragin