Dr Marija Aleksandrović, naučna saradnica, održala je predavanje pod naslovom "Simbolika brojeva u romskoj kulturi" 26. aprila 2023. u  svečanoj sali Filozofskog Fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. 

Predavanje se bavi simboličkim značenjima u romskoj tradicionalnoj kulturi koja počivaju na temeljnom vrednosnom sistemu kulture. Simbolika brojeva je od davnina privlačila pažnju filozofa, istoričara, matematičara. Brojevi u obredima nose posebnu snagu, kojom je moguće ovladati predmetom brojanja. Zbog toga se neki brojevi ne izgovaraju. Simbolika određenih brojeva u dečijoj razbrajalici sačuvala je kolektivnu svest o ženskom detetu kao manje poželjnom, ili značenje neparnog broja u narodnim pesmama, karakteristično za neke pogrebne običaje aktuelne i danas.   

Moderatorke su bile prof. emer. Ljiljana Pešikan Ljuštanović i prof. emer. Svenka Savić.

Najavu predavanja možete videti ovde.

CV dr Marije Aleksandrović možete videti ovde.

 

M. Aleksandrović,  S. Savić i Lj. Pešikan Ljuštanović

Foto: Isidora Gordić