M. Bašaragin je prisustvovala skupu prvog dana (19.03.2020), pratila program, umrežavala se i osnaživala sa ostalim aktivistkinjama. Uzela je učešća u diskusiji u delu programa o eseju francuske filozofkinjeu Barbare Stigler: O demokratiji u pandemiji (zdravlje, istraživanje, obrazovanje) koji je predstavio Nermin Vučelj (Filozofski Fakultet, Univerzitet u Nišu). Tom prilokom skrenula je pažnju da zdravlje čini i prihičko blagostanje, ne samo fizičko, ukazala na moguću manipulaciju strahom i od strane farmaceustkih kompanija i podelila iskustvo diskriminacije i zatočavanja bake u domu za starije osobe.

Drugog dana skupa (20.03.2021) S. Savić i M. Bašaragin su imale izlaganje na centralnu temu sastnka Mreže Žene i moć – feministički pristup pod nazivom Moć jezika i jezik moći. Sesijom je moderirala Snežana Jakovljević (Peščanik, Kruševac). Posle izlaganja usledila je diskusija u kojoj je između ostalih učestvovao Nermin Vučelj i Tanja Ignjatović. Vučelj je odbijao da prihavati da je standardizacija ROJ-a neophodna i da njegova upotreba oslikava našu stvarnost. Još uvek kao vanredni profesor za francusku književnost prihvata elitistički i strukturalistički pristup u standardizaciji i normiranju (srpskog) jezika. Tanja je pozdravila ideju da deca imaju najmanje moći i da su posebno izložena jezičkoj diskriminaciji (i nasilju) u učionicama.

S Savić je prisutnima podelila Vodič (Savić i Stevanović, 2019), knjigu SVENKA (I. Antonić), a Margareta brošuru o Jevrejkama u Subotici (2020) i objavljenu disertaciju (Rod, kultura i diskurs razgovora u razredu, 2019). 

Margareta Bašaragin i Svenka Savić, Novi Sad, 24.03.2021.g.

S. Savić i M. Bašaragin, Moć jezika i jezik moći

Program