Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanje “Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi: metod intersekcionalnosti”. Predavanje će održati dr Margareta Bašaragin onlajn putem zoom platforme 7. aprila 2021. godine sa početkom u 12 časova.

Predavanje će se fokusirati na pitanje standardizacije rodno osetljivog jezika u službenoj i javnoj upotrebi. Rodno osetljiv jezik ne podrazumeva samo doslednu primenu ženskog gramatičkog roda prilikom imenovanja ženskih osoba, njihovih zanimanja ili titula, već obuhvata i načine na koje se jezik koristi radi otklanjanja raznih vidova diskriminacije u jeziku, ali i one koje doprinose većoj vidljivosti žena i njihovom doprinosu društvu, nauci i kulturi. Inventar problema koji istražuje predavačica obuhvata primenu rodno osetljivog jezika u medijima, u obrazovanju, u naučnim časopisima, na sajtovima univerziteta, u sudu, lekarskim ordinacijama i dr.

O predavačici: Dr Margareta Bašaragin - Osnovne i masterske studije završila na Odseku za nemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS. Doktorirala 2017. u Centru za rodne studije ACIMSI UNS. Doktorska disertacija: Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodini (Novi Sad: Fondacija Bogumil Hrabak VANU, 2020). Usavršavala se u okviru Erasmus Mundus Sigma Agile projekta školske 2015/16 u Centru za transdisciplinarne studije roda na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, Nemačka. Poverenica je ogranka novosadskog Udruženja „Ženske studije i istraživanja” u Subotici.

Predavanje se organizuje u okviru ciklusa predavanja Novi pogledi, perspektive i istraživanja teorije roda Studijsko istraživačke grupe za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka. 

Parametri za pristup zoom platformi:

Topic: Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi: metod intersekcionalnosti
Time: Apr 7, 2021 12:00 PM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92881877189?pwd=dFYzOXZibUpMd1lkOFdZdlhCNElDZz09 

Meeting ID: 928 8187 7189
Passcode: 422551