KONTAKT

Ženske studije i istraživanja, Novi Sad

Bulevar Vojvode Stepe 107
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: 021 498 858

E-pošta: svenka@sbb.rs