Dijana Subotički, diplomirala na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS odbranivši rad „Diskurs analiza tekstova o starima" u dnevnom listu “Danas” (2007); završila ACIMSI Evropske master studije na UNS; završava doktorski rad na ACIMSI Centru za rodne studije UNS: Percipiranje žena u politici u Srbiji i Hrvatskoj: životne priče i medijski diskursi (2017).