Nataša Belić, osnovne studije završila na Odseku za lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (1995). Akademsko zvanje magistra književnih nauka stekla je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta UNS (2010). Upravnica je Biblioteke Filozofskog fakulteta. Autorka je brojnih personalnih bibliografija.