U okviru drugog susreta petog ciklusa Ženskih studija 2024. u Subotici svoja predavanja imale su dr Mirjana Dokmanović, Vesela Laloš i Mr. Sandra Zlotrg u 25. maja 2024. u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn.

U predavanju "Stanje rodne ravnopravnosti u Medijima u Srbiji" M. Dokmanović predstavila je stanje RR u četiri oblasti: (1) položaj novinarki i drugih medijskih profesionalki, (2) ravnopravno učešće oba pola u donošenju odluka, rukovođenju i nadzoru nad radom medija, (3) rodni stereotipi u medijskim i reklamnim sadržajima i (4) obaveza medija da informišu i unapređuju RR, kao i relevantne međunarodne i regionalne instrumente ljudskih prava i normativne i strateške okvire R. Srbije koji se na njih odnose.

V. Laloš predočila je u izlaganju "Žene u novinarstvu – lično iskustvo" izazove i probleme sa kojima se novinarke suočavaju u patrijarhalnom društvu kod nas, oblike prikrivene i otvorene diskriminacije i agresije, kao i strategije kojima se koriste da bi bile ravnopravno vrednovane.

S. Zlotrg održala je predavanje "Zašto još uvijek pričamo o rodno osjetljivom jeziku?" sa namerom da ukaže da rodno osetljiva upotreba jezika podrazumeva osveštavanje predrasuda i stereotipa koji su u korenu seksizma i neravnopravnog tretiranja žena u društvu ali i da ponudi odgovore na pitanja ko ima moć nad jezikom i kako se vrši nasilje u borbi za dostizanje rodne ravnopravnosti.

Moderirala je M. Bašaragin, koordinatorka programa "Ženske studije 2024. Subotica".

M. Bašaragin

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd