U povodu obeležavanja Međunarodnog dana žena - 8. mart Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, podružnica Subotica i Udruženje „Klara i Rosa“ Subotica suorganizovale su tribinu Zašto je važan Osmi mart (danas)? 8. marta 2024. u prostorijama „Klare i Rosa“ (Šandora Petefija 15 Subotica) i onlajn.

Dr Margareta Bašaragin u svom izlaganju naglasila je da je Međunarodni dan žena razlog da se sećamo borbe naših prethodnica i ukažemo na probleme sa kojima se žene suočavaju u našem društvu danas kao i da danas samo  povod za sticanje profita kroz zabavu i ulepšavanje žena kojima se potire izvorni karakter praznika

Dr Mirjana Dokmanović ukazala je u svojoj prezentaciji na ekonomska ženska prava u Srbiji i Evropi ističući težak položaj radnica u Srbiji danas. Neplaćeni kućni rad i rad u "trećoj" smeni i dalje više opterećuje građanke i radnice kod nas.

Tom prilikom M. Bašaragin podelila je prisitnima primerke brošura o obrazovnom programu Ženskih studija u Subotici kao i Međureligijske kalendare.

M. Bašaragin

Foto: Klara i Rosa