U prostoru Balteske škole u Novom Sadu (Bulevar cara Lazara 67) održana je u ponedeljak 20. novembra 2023. promocija knjige Rastislav Varga. Prvak Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (1955–2021) koju su priredile Svenka Savić i Kristina Varga, a u izdanju "Udruženja "Ženske studije i istraživanja" i Futura publikacije, Novi Sad, 2023.

Prof emerita Svenka Savić koncipirala je susret tako da se u povodu teksta biografije pojedinog igrača (Rastislava Varge) razgovara o načelnim pitanjima u baletu, pre svega kako pisati biografiju pojedinog igrača/igračice na osnovu  sačuvanih empirijskih podataka, kao što su plakati, fotografije, knjige, kritike, medijska zastupljenost (intervjui, vesti, izjave)i enciklopedijske odrednice.
 
Prof. dr Vesna Krčmar (Akademija umetnosti, UNS, Novi Sad) je pročitala svoju recenziju knjige.
 
Radule Bošković, akademski slikar, govrio je o baletskom plakatu koji kao poseban žanr ne postoji u klasifikaciji plakata do sada i da nije dobio neku pažnju analitičara, za razliku od dramskog i pozorišnog plakata kao i i da postoji Sterijina nagrada za plakat.
 
Branko Lučić, fotograf Dnevnika (u penzij), upoređuje kako je to bilo praviti fotografije u baletu krajem sedamdesetih i kako je sada sa ovom naprednom tehnologijom. Slaže se da baletska fotografija nije preooznata kao poseban žanr i da je podcenjena.
 
Relja Dražić je kao suizdavač, govorio o zajedničkom izdavaštvu sa ŽSI od 1993. (3 decenije).
 
Promociji su prisustvovale učenice Baletske škole, nastavnica Snežana Adjanski za predmet Istorija umetničke igre i direktorica Sanja Vučurević.

Foto: B. Lučić