U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023 u Subotici"u subotu 4.11.2023. u prostoru Savremene galerije Subotica (Rajhl Ferenca 5) i onlajn održana su dva predvanja.

Mr Tatjana Čegar Kiš je govorila "O metodu životne priče: Prvakinja pozorišne scene u Subotici - Minja Peković" i predstavila metod životne priče (oral history) kakav se koristi u ŽSI  na primeru razgovora sa prvakinjom pozorišne scene u Subotici – Minjom Peković (termin ’životna priča’ odnosi se i na metodologiju prikupljanja empirijskog materijala i na produkt dobijen takvim postupkom). 

Prof. dr Viktorija Aladžić je u predvanju "Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku" prikazala i analizira prostore u Subotici koji su tokom 19. veka, a i kasnije, bili namenjeni ženama daleko od javnosti, organizovani ili stvarani od strane žena, kao i njihovu ulogu vezanu za određene prostore. 

Moderirala je dr M. Bašaragin

Minja Peković

Viktorija Aladžić

Foto: dokumntacija ŽSI