Na drugom susretu četvrtog cilkusa alternativnog visokoškolskog programa ženskih studija u Subotici 28. oktobra 2023. predavanja su održale dr Mirjana Dokmanović i dr Zorica Mršević i mr Svetlana Janković u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5).

U predavanju "Kako prepoznati i razumeti rodnu dimenziju sektorskih oblasti" M. Dokmanović se fokusira na rodnu dimenziju pojedinih sektorskih oblasti, naročito onih koji se smatraju rodno neutralnima, kao što su energetika,  turizam, saobraćaj, urbano planiranje, infrastruktura, životna sredina, bezbednost, azil, nošenje i držanje malokalibarskog oružja, upravljanje vanrednim situacijama, strukturalno prilagođavanje privrede, privatizacija i spoljni dug. 

Z. Mršević i S. Janković su u predavanju naslovljenom "Rodni aspekti klimatskih promena - Položaj i uloga žena u klimatskim promenama" ukazale na činjenicu da su žene su više pogođene klimatskim promenama i predočile savremene primere ženskog aktivizma i ženskih inicijativa u svetu i kod nas koje su važne u borbi za očuvanje životne sredine a protiv ekocida.

Moderirala je M. Bašaragin.

R. Biber B. Dronjić, Z. Mršević, Lj. Đurićić, M. Dokmanović, S. Tica, M. Bašaragin, S. Janković, D. Kašaš

Foto: domunetacija ŽSI