Na edukativnom visokoškolskom obrazovnom programu "Ženske studije 2023" u Subotici 24. juna 2023. u prostoru Savremene galerije održana su dva predavanja.

Doc. Dr Maria Aleksandrović u predavanju "Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi" analizirala je blagoslove i kleteve iz zbirke Trifuna Dimića, Romane rromaja, sovlahimate thaj bahtarimate - Romske kletve, zakletve i blagoslovi (1985) sa ciljem da pokaže kako se izražavaju najsuptilnija verovanja, želje i strahovi Roma i Romkinja, svetla i tamna strana u govornoj frazeologiji, ukazujući na suštinsku prirodu ljudskih bića, a time i kolektivni identitet jednog naroda.

Mr Milica Mima Ružičić-Novković je govorila na temu "Šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstva činimo (drugima i sebi)" sa ciljem da predstavi potencijalnu ulogu svake/og od nas na individualnom i kolektivnom planu  u primeni dosadašnjih naučnih otkrića i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, na primer upotrebe jezika, njegovih sredstava i načina na koji govorima o drugima i o sebi u privatnoj i javnoj sferi.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin.

M. Bašaragin