Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Doc. Dr Maria Aleksandrović

Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi   

Mr Milica Mima Ružičić-Novković

Šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstva činimo (drugima i sebi)   

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 24. jun 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Doc. Dr. Marija Aleksandrović dotorirala je na Odseku Srpsku knjiž. i jezik na Filozofskom fakultetu, UNS (Simboli romske usmene poezije-zastupljenost i značenje, 2015). Predaje Romski jezik, Književnost za decu na romskom jeziku i Metodiku razvoja govora na Visokoj strukovnoj vaspitačkoj i medicinskoj školi u Vršcu. Članica je Odbora za proučavanje života i običaja Roma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i naučna saradnica na Filozofskom fakultetu, UNS.

Mr Milica Mima Ružičić-Novković magistrirala je na Odseku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta UNS (2014). Inicirala je osnivanje Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom, jedna je od osnivača Centra „Živeti uspravno“ (https://www.czuns.org/ ), u kome koordinira Programom za jednakost u javnom govoru.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd