Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (ŽSI) Novi Sad u saradnji sa odsekom za psihologiju Filozofskoig fakulteta UNS organizovale su tribinu Prilog istoriji psihologije u Srbiji: Vera Smiljanić (1923-2021) 23. februara 2023. godine u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u povodu stogodišnjice rođenja Vere Smiljanić, jugoslovenske i srpske psiholopškinje i feministkinje.

Na tribini su učestvovali/e: prof. dr Ivan Jerković, prof. dr Uroš Mladenović, prof. emer. Svenka Savić, ŽSI i dr Margareta Bašaragin, ŽSI, a moderatorka je bila prof. dr Marija Zotović-Kostić

Sećanjem na jednu graditeljku psihologije kao naučne discipline u Srbiji, na prof. dr Veru Smiljanić povodom stogodišnjice rođenja, želimo da doprinesemo građenju istorije psihologije u Srbiji. Vera Smiljanić je od početka rada samostalnog Odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pa do odlaska u penziju, izgrađivala nastavni kadar u svojoj profesiji, objavljivala knjige, pre svega neophodnu udžbeničku literaturu za studente, i sprovodila empirijska istraživanja sa raznovrsnim temama. Tokom akademske karijere je nastojala da se u široj javnosti, a pre svega studentskoj, formira svest o važnost polnih i rodnih razlika i da se studentska populacija u akademskoj sferi, ali i u alternativnim edukativnim programima, informiše o tome. Bila je gostujuća profesorka na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Napisala je udžbenik iz Razvojne psihologije i Psihologije starenja, iz kojih su učile generacija studenata. Tokom karijere je obavljala različite društvene funkcije: predsednica Društva psihologa Srbije (1963/64 - tada sekcija psihologa Srbije), upravnica Odeljenja za psihologiju (više mandata), Direktorka Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za svoj rad je višestruko nagrađivana. Ideja tribine je da se šira stručna javnost upozna sa delom i doprinosima koje je razvoju psihologije na našim prostorima dala prof. dr Vera Smiljanić.

S. Savić

U. Mladenović i S. Savić

I. Jerković, M. Zotovič, U. Mladenović i S. Savić

Foto: M. Bašaragin