Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, podružnica Subotica

Savremena galerija Subotica

  

Tribina

 

Zašto je važan Osmi mart – Međunarodni dan žena?

 

 11. mart 2023. 11.00h

Savremena Galerija Subotica (Trg Rajhla Ferenca 5)

 

ili onlajn na zum linku:


 https://us06web.zoom.us/j/82566112434?pwd=SXJPOFVFaC9qWDFBUE00MXJCZ3lGZz09

  Govore:

 dr Mirjana Dokmanović

 dr Margareta Bašaragin

 Avgusta 1910. godine na konferenciji žena socijalistkinja u Kopenhagenu usvojen je predlog Klare Cetkin da se obeležava praznik s ciljem: borbe za mir, jednaka prava žena i muškaraca na rad, zaradu i obrazovanje, protiv trgovine ljudima i zloupotrebe dece u radnim poslovima...

Osmi mart – Međunarodni dan žena danas samo je povod za sticanje profita kroz zabavu i ulepšavanje žena kojima se potire izvorni karakter praznika.

Položaj žena u našem društvu i dalje je neravnopravan, a stečena prava večito prete da budu oduzeta. Međunarodni dan žena razlog je da se sećamo borbe naših prethodnica i ukažemo na probleme sa kojima se žene suočavaju u našem društvu danas.

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u penziji (Beogradu), suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, poverenica je ogranka novosadskog Udruženja „Ženske studije i istraživanja” u Subotici.