Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na online seminaru „I vjernice i građanke“ koji je organizovala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska od 16-20. novembra 2020. godine. Voditeljke seminara bile su Rebeka Anić i Zilka Spahić Šiljak.

Cilj seminara je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava s porukama dveju monoteističkih religija, hršćanstva i islama.

Osnovu metodologije seminara činila su predavanja sa temama: Zašto su nam potrebna ženska ljudska prava?, CEDAW Konvencija, Bečka deklaracija i Pekinška Platforma za akciju, Islamski feminizmi, Rodni stereotipi, Antropologija žena – katolička i islamska tradicija i Modeli rodnih odnosa u katoličkoj i islamskoj tradiciji. Predavanja je pratio individualni i grupni rad učesnica u interaktivnom radionicama, diskusijama i analizama. Kroz predavanja i vežbe dekonstruisale smo uvrežene stereotipe o rodnim odnosima koji nisu tekstualno propisani u svetim knjigama, već su promovisani i podupirani kroz dominantno muško tumačenja tih tekstova.

Podatak da je tokom posljednje četiri godine održano ukupno devet edukativnih seminara pod nazivom „I vjernice i građanke“ pokazuje nam njegovu aktuelnost i zanimanje za ovu temu u regionu. Nepoznavanje Bibilje i Kurana me nije iznenadilo,već dobro poznavanje njihovih tumačenja koja zapravo nemaju puno veze sa originalnim tekstom, a imaju veze sa opresivnim položajem žena u verskim i sekularnim zajednicama. I, upravo ovo je za mene instirativno – preispitivanje svakog teksta bio on verski, naučni ili drugi, a posebno ako se tiče položaja žena.

Drago mi je što sam upoznala stručnjakinje feminističke teologije i vrsne predavačice Rebeku Anić i Zilku Spasić Šiljak i ostvarila kontakte sa učesnicama: Delilom Hasanbegović (Youth Initiative for Human Rights, Sarajevo), Aldijanom Muslim (nastavnica veronauke, OŠ Grbavica 1, Sarajevo), Almom Ahmethodzic (profesorka, Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn) i Izoldom Osmanagić (Udruženja Lan, Bihać).