Kao deo aktivnosti u okviru projekta „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?” koji realizuju Ženske studije i istraživanja (ŽSI) iz Novog Sada uz podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ) iz Omiša, u toku marta i aprila urađeno je mapiranje resursa novosadskih ženskih organizacija. Metodologija koju smo koristile obuhvata anketu uz pomoć polustrukturiranog upitnika, koji je imejlom poslat na 20 adresa, a 11 organizacija je vratilo popunjene upitnike.

Izveštaj o mapiranju resursa novosadskih ženskih organizacija možete videti ovde.

Excel dokument sa kompletnim odgovorima iz upitnika dostupan je ovde.