Udruženje Ženske studije i istraživanja i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom „Iz kruga - Vojvodina" 10. marta 2020. godine organizovale su sastanak povodom Dana žena, ženskom pokretu u Novom Sadu. Na sastanku su se okupile članice novosadskih ženskih mreža, organizacija civilnog društva, inicijativa i stručnjakinje. Razgovarale su o tome zašto im je 8. mart važan i osvrnule se na ženski pokret u Novom Sadu od devedesetih godina prošlog veka do danas sa predstavljanjem sadašnje situacije i novih inicijativa. Mapirale su svoje resurse kao i resurse svojih organizacija radi boljeg korišćenja i zajedničkog delovanja.

Sastanak Ženski pokret u Novom Sadu danas na Mapi osmomartovskih događaja u Srbiji ovde.