Milica Ružičić Novković, profesorka srpskog jezika, doktorantkinja ACIMSI Centra za rodne studije UNS, jedna od osnivačica i direktorka Udruženja “Živeti uspravno” u Novom Sadu. Aktivistkinja pokreta za samostlani život; objavljuje knjige, među kojima „Izboriti se za izbor“ (2017), piše radove iz oblasti jezika, rodnih i ženskih studija, invalidnosti, sa fokusom na različitim oblicima disrkiminacije.