Ervina Dabvižinović, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije UNS na temi „Diskursi o ženama Boke Kotorske“ (2018); psihološkinja, program kordinatorka u ANIMA Centar za žensko i mirovno obrazovanje Kotor; piše radove  iz domena interdisciplinarnih rodnih studija, feminizma. Autorka je  knjiga: Palimpsest (2006) i Montenegro regtime (2010) i koautorka Kontra/per/cepcija 2010. Punih jedanest godine piše autorsku kolumnu KONTRA/PER/CEPCIJA u dnevnim novinama Vijesti, Podgorica. Koautroka je filma Stub od soli (2008) i autorka minijature Nešto između nas,  za koji je dobila specijalnu nagradu za režiju “Press Vitez Ana Njemoga- Kolar 2010 na Festivalu minijatura Press Vitez, u Novom Sadu.