Naša izdanja

Priredile: Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak

(2007)

download

Prikazi knjige:
Zoran Jovanović, Beograd, Gradska biblioteka, 6. april 2007.
B. D. Belčević, Od teoretskih sagledavanja do memoarske proze
Irina Subotić, Dragocena mera savesti

Priredila Tatjana Đurić Kuzmanović

sa saradnicama:
Mirjana Dokmanović, Marija Kožul,
Stanka Leskovac, Gordana Nikolić,
Tatjana Radojević, Gordana Stefanović

(2007)

download

 

Priredila Svenka Savić

(2007)

download

Prikazi knjige:
Tatjana Vujović, Sociološka luča I/2
Snežana Kresoja, Romkinje 2: Curriculus Vitiosus nove elite

Životne priče vojvođanskih Mađarica

Priredile: Svenka Savić i Veronika Mitro

(2006)

Download

Prikaz knjige:
Andrea Pető, Reč na promociji knjige

(2006)
Priredile Svenka Savić i Veronika Mitro

download

Prikaz knjige:
Biljana Sikimić, Prikaz knjige