Priredile: Svenka Savić i s. Rebeka Jadranka Anić

(2009)

download

Prikaz knjige:
Radmila Lotina, Od Estere do Edit Štajn