Priredila Svenka Savić

(2001)

Prikazi knjiga:
Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Ženske životne priče
Milan Živanović, Čeoni sudar sa životom