Aktivnosti

U povodu obeležavanja Međunarodnog dana žena - 8. mart Udruženje „Ženske studije i istraživanja“, Novi Sad, podružnica Subotica i Udruženje „Klara i Rosa“ Subotica suorganizovale su tribinu Zašto je važan Osmi mart (danas)? 8. marta 2024. u prostorijama „Klare i Rosa“ (Šandora Petefija 15 Subotica) i onlajn.

Dr Margareta Bašaragin u svom izlaganju naglasila je da je Međunarodni dan žena razlog da se sećamo borbe naših prethodnica i ukažemo na probleme sa kojima se žene suočavaju u našem društvu danas kao i da danas samo  povod za sticanje profita kroz zabavu i ulepšavanje žena kojima se potire izvorni karakter praznika

Dr Mirjana Dokmanović ukazala je u svojoj prezentaciji na ekonomska ženska prava u Srbiji i Evropi ističući težak položaj radnica u Srbiji danas. Neplaćeni kućni rad i rad u "trećoj" smeni i dalje više opterećuje građanke i radnice kod nas.

Tom prilikom M. Bašaragin podelila je prisitnima primerke brošura o obrazovnom programu Ženskih studija u Subotici kao i Međureligijske kalendare.

M. Bašaragin

Foto: Klara i Rosa

Javna prezentacija na temu Ženski sud – slučaj Foča: feministički pristup pravdi održana je 2. marta 2024. godine u Novom Sadu u prostorijama IZ KRUGA VOJVODINA u organizaciji Žena u crnom i Autonomnog ženskog centar u saradnji sa Ženskim studijama i istraživanjima.

U uvodnom delu je Staša Zajović objasnila da je Ženski sud – slučaj Foča bio posvećen obelodanjivanju sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Bosni i Hercegovini  u periodu od 1992. do 1995. godine. Zahvaljujući hrabrosti žena iz Foče i čitave Bosne i Hercegovine prokrčen je put ženama širom sveta u borbi za kažnjivost ratnog zločina silovanjaMeđunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je prvi put na slučaju Foča utvrdio da se seksualno ropstvo smatra zločinom protiv čovečnosti. Ipak, i pored ove istorijski značajne presude, neki od seksualnih zločina nad ženama i muškarcima Foče još uvek nisu obelodanjeni niti priznati, već su prećutani i zaboravljeni… Ženski sud – slučaj Foča je nastavak borbe, zajedno sa ženama i muškarcima Foče za pravdu za žrtve seksualnih zločina u Foči i šire.

Potom je prikazan četrdesetidvominutnidokumentarni film Ženski sud – slučaj Foča: feministički pristup pravdi u režiji Marije Aranđelović i u produkciji Žena u crnomFilm prezentuje svedočenja preživelih na Ženskom sudu-slučaj Foča održanom u Beogradu 26. juna 2023. i tumačenja političkog konteksta na osnovu svedočenja. Svedočile su: Ilvana KonjoZenija HajdarevićHalida Konjo Uzunović i Kemalemir Frašto.

Po završetku projekcije filma, onlajn se uključio svedok Kemalemir Frašto, Foča/SAD, koji je između ostalog rekao:

Puno mi znači što ste vidjeli film naših svjedočenja. Poslije 31. godine odlučio sam da pričam, da dođem u Beograd na Ženski sud. Dugo sam šutao, ali moralo se desiti da progovorim iz istorijskih razloga, zbog mojih predaka koji su šutali o onome što im se dešavalo u Drugom svjetskom, tokom ratova u BiH… Odlučio sam da prekinem šutnju. Puno mi znači da ljudi koji imaju dušu stoje uz nas žrtve. Mi nismo samo žrtve nego pobjednici upravo zbog toga što smo progovorili. Imam osjećaj tuge, ali sam sretan jer sam počeo da slažem kockice koje su bile razbacane. I to sam učinio uz veliku pomoć i podršku Staše Zajović i Žena u crnom.

U diskusiji su učesnici govorili o odgovornosti sistema za kontinuitet nekažnjivosti nasilja uopšte, a naročito seksualnog nasilja, kako u ratu tako i u miru. Isticano je da je veoma mali broj presuda za seksualno nasilje i da su kazne minimalne, da je seksualno nasilje tabu tema čak i u ženskim grupama, da se pitanje nasilja uglavnom svodi na porodični kontekst, ili rodnu dimenziju, a zanemaruju drugi identiteti i nedostaje intersekcionalno razumevanje seksualnog nasilja.

Učesnicima su organizatorke podelile primerke knjige Ženski sud – slučaj Foča: feministički pristup pravdi i mape logora tokom ratnih sukoba Pamtimo zločine! Slučaj Foča.

Izvor: Iz Kruga Vojvodina https://izkrugavojvodina.org/2024/03/05/zenski-sud-slucaj-foca-javna-prezentacija-u-iz-kruga-vojvodina/ 

Izašao je novi broj Biltena ŽSI Bilten 8 u kom možete pročitati koje su bile aktivnosti naših članica za period avgust-decembar 2023. godine. 

 

SADRŽAJ

Istraživački projekti u toku

Edukativni program: Ženske studije

Izdanja ŽSI u 2023.

Obeležavanje datuma značajnih za žene

Saradnja sa drugima u zemlji i regionu

Prisustvo u javnosti

 

Bilten možete videti ovde

Publikacija o aktivnostima i rezultatima alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici (oktobar-decembar 2023), četvrti ciklus, koje je realizovalo Udruženje "Ženske studije i i istraživanja" Novi Sad (ŽSI), podružnica u Subotici "Ženske studije 2023. u Subotici". Priredila ju je Margareta Bašaragin, a suizdavaštvo ŽSI i Futura publikacije, Novi Sad.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd.

Broušura je dostupna ovde.